کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

تعرض و آزار جنسی علیه زنان در مصر افزایش قابل ملاحظه ای یافته است

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


اگر اخوان المسلمین کنار نرود، برهنه به خیابان‌ها خواهیم آمد

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

اعتراض دسته جمعی زنان مبارز مصری علیه آزار و تجاوز جنسی


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava