کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است


گوناگون

آشنایی با اندیشه ها


انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟

مارکس, انگلس, لنین


سال ١٣٨٨

اعتراضات و ناآرامیها در ایران
ویدئو مستند - عکس


کارل مارکس


(اثر لئون تروتسکی)

جان رید

مائو تسه دون

كريس هارمندکتر محمود بهزاد

میشل ماتلار


ر.پ. میلن

ادامه ...........


نقد و بررسی

آلکس کالینیکوس

استفان بکمان


پی یر ژاله


بهروز افراشته


پروسه


جي. ام. استكلوف

سرجان ملکم

مارکس


مترجم:
حسن مرتضوی

ارنست مند ل

عبدالرحیم طهوریايرج هاشمی زاده

 عبدوالرحیم طهوری


لئون تروتسکی

ریموند لوتا

م. ج. اولژينه

سازمان وحدت کمونیستی

پی یر ژاله


حميد حميد

مجموعه مقالات

روسف

هال دریپر

باکونین

 


اداوارد
شوارد نادزه

 


چه گوارا

جیمز آلدریج


گروه

رزمندگان خلق


نوام چامسكي

نوام چامسکی

آناتولی وربین

رحیم عابدین زاده

ادامه ...........


تشکل یابی کارگران

 

جان مالینوکسحزب و طبقه


لنین 


ارنست مندل

پل ماتیک

آنتونیو گرامشی

پیتر رچلف

کورنلیوس کاتوریادیس


مترجم :ناصر علیزاده

سرگی مالی

داني گلکستين


 


كريس هارمن
 
گروهی ار کارگران مبارز

ادامه........


روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران


ادامه ........


جنبش های اجتماعی

انگلس

هشت مارس،روز جهانی زن


جنبش دانشجویی - دانش آموزی

شانزده آذر - سینزده آبانکولنتای

کلارا ستکین

کولنتای


وفا جاسمی و

شکوه طوافچیان


پروين بختيارنژاد

ویليام مورگان شوستر


سیمون دوبووار

سیمون دوبووار

مهرداد مهرپور محمدي

سيامك ستوده

ادامه .......


اقتصادی

 


گروندریسۀ کارل مارکس

بکوشش :مارچلو ماستو
با پیشگفتار : اریک هابسبام
ترجمه : حسن مرتضوی


ثروت مللامپریالیسم و سوسیالیسم در ایتالیا


بوخارین


 


 مترجم   مرتضی محیط

دایرة المعارف روشنگری


احمد سیف


استوان مزاروش

پيتر بِل و
هَری کليور

فریدا آفاری

دیوید شوابکارت جمیز لالر

اریک اندرسون

ح.آزاد

 


 


ناصر زرافشان

مصور

مصور

ژاک دولونه

ژان میشل شارلیه


 محمد مالجو

پ . نیکی تین


ب - پارسا

بهزاد خوشحالي

ادامه........


فرهنگ و هنرو مذهب

در باره مذهب
هستی اجتماعی انسان, شعور اجتماعی او را تعیین میکند

انسان طی تولید اجتماعی خود بطور قطع پای در مناسبات معینی میگذارد که مستقل از اراده آنهاست. یعنی مناسبات تولیدی متناسب با مرحله معینی از رشد نیروهای تولیدی مادی خود. کل این مناسبات تولیدی تشکیل ساخت اقتصادی جامعه یعنی شالوده واقعی آن را میدهد که بر پایه آن روبنای حقوقی و سیاسی جامعه برپا میگردد و اشکال معین شعور اجتماعی در رابطه با آن قرار میگیرد شیوه تولید زندگی مادی تعیین کننده شرایط روند عام زندگی اجتماع, سیاسی, و فکری است. شعور انسانها وجود آنان را تعیین نکرده بلکه وجود اجتماعیشان شعور آنان را تعیین میکند.......( مارکس نقد اقتصاد سیاسی) ....ادامه

ن. بوخارین

الکساندر باگدانف

لوناجارسکی بوخارین

غلامحسین فروتن


توني بنت


اریک امانوئل اشمیت


ژان پل سارتر


 ای نو هانسکی


ثابت رحمان


شیدان وثیق

کری ولف

شیدان وثیق

مصطفی راحمی

ژاک دولونه

ژان میشل شارلیه


فریدون ایل بیگیخمینی

تراب حق شناس حبيب ساعى

گابریل گارسیا مارکز

استیون کینزر

جک لندن

ماکسیم گورکی

باربد کیوان

آلکساندر فادیف

لیلین اتل وینیچ

نیکلای آستروسکی

س. اوستنگل

امیل زولا

جورج اورول

بزرگ علوی

صادق هدایت

ادامه........


ماشین سرکوب و زندانی سیاسی

زندانی سیاسی

گل همین جاست

همین جا برقص

مارکس 

هواداران سازمان وحدت کمونیستی در اروپا


محمد رضاهمایون


برگردان احمد مزارعی

ادامه........


جامعه شناسی

هانری لوفور

خانوادۀ مقدس

تا به حال علم اقتصاد از ثروت،که حرکت مالکیت خصوصی به طور فرضی برای ملل بوجود می آورد، شروع و به ملاحظاتی، که توجیهی برای مالکیت خصوصی هستند ختم میگردید. پرودن از جهت مخالف ( که علم اقتصاد سفسطه جویانه لاپوشانی میکند ،)آغاز و به ملاحظاتی که نافی مالکیت است، ختم میکند. طبعاً، نخستین انتقاد از مالکیت خصوصی از واقعیتی آغاز میشود که در آن ماهیت متناقض به شکلی ظاهر میشود که قابل درک ترین و بارزترین شکل است و صادقانه ترین خشم انسان را از واقعیت فقر و بینوایی، بر می انگیزد. ...................... ادامه .....................ص ٦٢

دنیس کولن

کارل مارکس - فردریش انگلس

دکتر محمود بهزاد

آنتونی آربلاستر

ترجمه

حسن مرتضوی


ام. دبليو. آيزنک


آ.ماکارنکو

آ.ماکارنکو

آ.ماکارنکو

حسن نراقی

 


راه کارگر

کامران میرھزار


سازمان انقلابی حزب توده

ادامه........


فلسفی

شرفالدین خراسانی

اریش فروم

سهراب مختاری

 


رایا دونایفسکایا

لوئی آلتوسر
اندیشه و پیکار

نیچه

برتراند راسل

ادامه........


زندگی نامه

اقلیت

ریازانف


     مرتضی محیط

م.ی.پانکراتوا، ی.ن.استلیفروسکایا

ژان مسن

ا - ح - اریانپور


زندگی روزا لوگزامبورگ - فیلم سینمایی


کمون پاريس

لئو فرانكل


 

انجمن دوشتداران کمون پاریس


 

نویسنده: کلودین ره


 


گنادی زیوگانوف

 


ادامه......


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava

 

ظ…ط§ط±ع©ط³

 

بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب


دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه