کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است


زندگی روزا لوگزامبورگ - فیلم سینماییاعتصاب توده ای، حزب سیاسی و اتحادیه های کارگری

 

روزا لوگزامبورگ


به مناسبت پانزده ژانویه سالگرد قتل روزالوگزامبورگ


سرود انترناسیونال و روزا لوگزامبورگ


ویدئو و سرود در رابطه با روزالوگزامبورگ و کارل لیبکنخت


بمناسبت بزرگداشت روزا لوگزامبورگ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اولکمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

 info@k-en.com

صفحه اول


آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

 

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه