کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است


بیکاری و ماشین سرکوب (نظامی گری, مواد مخدر و..

ماشین سرکوب ابزاریست د ر جهت بقای سرمایه که با هدف انهدام و از رده خارج کردن منابع طبیعی و انسانی بکار گرفته میشود.
خصوصیت اصلی ماشین سرکوب در این نظام در رابطه با بحران سرمایه, انهدام دستاوردهای طبقه کارگر و منزوی کردن انسانها دز عرصه های مختلف, اقتصادی, سیاسی و اجتماعی است و خود را در اشکال مختلف نظامی گری, دستگاههای پلیسی, زندانها و مکمل آنها یعنی اشاعه اعتیاد بمفهموم کلی و در شکل خاص به مواد مخدر و فحشا و بیماریهای واگیردار بنمایش میگذارد و نقطه عطف ماشین سرکوب در جنگهای منطقه ای و بین المللی بروز پیدا میکند.
ماشین سرکوب, مصرف کننده و منهدم کننده است  . از این رو, بخدمت گیری نیروهای انسانی و تکنولوژی در این بخش, نه در جهت برآورده کردن نیازهای دایم التزاید جامعه انسانی که با هدف سرکوب نیازها و انهدام منابع مورد نیاز انسانی بکار گرفته میشود و در مفهوم کلی پاسدار سرمایه است.. حال برای سرمایه فرق نمیکند که این عمل با اسلحه صورت میگیرد و یا با مواد مخدر و اشاعه فحشاو ایدز و امثال آن. تنها چیزی که برای سرمایه مهم است, ایجاد شرایطی است که بتواند به مفرهایی جهت پاسخگویی به بحران سرمایه دست یابد.

کلیه نیروهایی که در رابطه با ماشین سرکوب از رده خارج میشوند, در صف بیکاران قرار میگیرند. اینها کسانی هستند که یا از کار برکنار, زندانی و بی ارزش میشوند و یا مجبور به مهاجرت از محل خود میگردند.
آنهاییکه در خدمت ماشین سرکوب  قرار میگیرند, از آنجاییکه مصرف کننده هستند و باید از دسترنج دیگران که سهمی از معیشت خود را بشکل مالیات پرداخت میکنند,و با ار قبل منابع و معادن که متعلق به همه است, زندگی نمایند, نیروهای غیر مولدی میباشند که بر نیروهای مولد تحمیل گردیده اند.

همکاری سازمانها واحزاب چپ و راست سرمایه در ایران و توافق سران دولتهای کشورهای صنعتی در گوادلوپ قبل از روی کار آمدن رژیم حاکم بر ایران, حاوی نکاتی است که نشان میدهد چگونه ماشین سرکوب در پاسخگویی به بحران سرمایه در شکلی نو سازماندهی شد.
 عمده ترین آنها بقرار زیر است:

- شاه برود و خمینی بیاید.
- ارتش دست نخورده باقی بماند.
- نیروهای انقلابی : اعدام, زندانی و یا منزوی گردند.
- منافع درازمدت کشور های صنعتی غرب در ایران تضمین و تامین گردد.

با رفتن شاه و آمدن خمینی, جابجایی نیروها در خدمت به سرمایه صورت گرفت و بسیاری از وابستگان به رژیم شاه از کار برکنار شدند.. طبقه کارگر رنجیرهایش درازترو نیروهای انقلابی اعدام,و منزوی شدند.
با طرح شعار خمینی مبنی بر (ارتش برادر ماست),علاوه بر اینکه ماشین سرکوب دست نخورده باقی ماند تشکیل سپاه پاسداران و بسیج در دستور کار قرار گرفت و با شروع جنگ خانمان سوز ایران و عراق ماشین سرکوب جدید با رشد بادکنکی به چندین برابر زمان شاه رسید.
با رشد ارتش و سپاه و نیروهای انتظامی, شرایط سرکوب نیروهای انقلابی و مصادره اموال رژیم شاه و در گیر شدن در جنگی که بقا رژیم را مستحکمتر میکرد از یک طرف و واگذاری پروژه های عظیمی مثل سد سازی و جاده سلزی از طرف دیگر به ارتش و سپاه و بسیج از طرف دیگر, بسیاری از شرکتها و موسسات مشاور و ساختمانی تعطیل گردید و نیروهای مربوطه بیکار گردیدند.این ماشین سرکوب امروز طوری در خدمت سرمایه قرار گرفته ورشد کرده که حدود ۷۰ درصد مسئولین دولت وحتی رییس آن در رابطه مستقیم با سپاه  قرار گرفته.
سر کوب نیروهای انقلابی در رابطه با بزندان انداختن, اعدام کردن و منزوی کردن آنها باعث شد که بسیاری از نیروهای آگاه جامعه کنار زده شوند.و بسیاری از نیروهای جوان و فعالی که میتوانست در آینده موجب دردسر رژیم گردد, با اعزام به جبهه ها ی جنگ یا کشته شدند و یا معلول و منزوی.
تامین منافع غرب  در ارتباط با واگذاری پروژه های عظیم سد سازی, پتروشیمی, تزریق گاز پارس وغیره و نیز توسعه و گسترش پیمان منطقه ای اکو شرایطی را بوجود آورده تا گردش سرمایه بین المللی براحتی بتواند به بازار های منطقه وارد شود.و تلاش در جهت وارد شدن به تجارت جهانی و قبول ضوابط آن, چیزی است که در جهت منافع سرمایه بین الملل و بر علیه طبقه کار و زحمتکشان عمل میکند.
درتبدیل بازار کوچک خاورمیانه  بیک بازار بزرگ,جهت پاسخگویی به بحران سرمایه,
ماشین سرگوب بین المللی سرمایه در ائتلافی  نظامی, اقتصادی, سیاسی, واردimage017 کارزار شد و با گسیل نیروهای سرکوبگر چند ملیتی در جهت انهدام دستاوردهای طبقه کارگر وغارت منابع استراتژی منطقه و رشد نظامیگری از یک طرف, وکشتار و منزوی کردن نیروهای فعال اجتماعی در مقابل این لشکر کشی, چیزی جز تحمیل سرمایه بر طبقه کارگر و انهدام دستاوردهای این طبقه و بیکاری مفرط در بر نداشت.
در حال حاضر تنها امریکا ۱۶۰۰۰۰ نیروی نظامی را در عراق مستقر کرده است.
با نگاهی آماری  به ابزار های این ماشین سرکوب, مثل زندانها و مکمل های آن یعنی اعتیاد و معتادین به مواد مخدر وبیماریهای واگیردار,متوجه خواهیم شد که سرمایه چگونه نیرو های فعال جامعه را به نیروهای منزوی و منفعل تبدیل میکند:
جنگهای درازمدت در افغانستان، به گفته مسئولان دولتی، بيش از يک ميليون معلول برجای گذاشته است.
از سوی وزارت شهدا و معلولين ماهانه فقط ۳۰۰ افغانی (معادل شش دلار) دريافت می کنند که اين پول حتی برای بخش ناچيزی از مخارج آنها کافی نيست.
در حال حاضر از بین ۱۴۳ هزار زندانی در ابران حدود ۷ درصد را زنان تشکیل می دهند.
«هم اینک نزدیک به ده هزار طلبه از ۹۰ کشور جهان در مرکز جهانی علوم اسلامی قم( مقصود همان مدرسه طلبگی است) مشغول به تحصیل علوم دینی هستند».
«بيش از ۱۴ هزار خانم در مراكز حوزوی استان قم مشغول تحصيل هستند».
20040215142136smokingafgan203خاتمی با پرداخت ۲۸ ميليارد تومان به مركز خدمات حوزه علميه قم بودجه آن را در سال ۱۳۸۲ نسبت به سال‌های ۷۵ و ۷۶ ، سی برابر افزایش داده است.
سازمان ملل متحد در گزارشی گفته است که ارزش قاچاق جهانی مواد مخدر در سال ۲۰۰۳ حدود ۱۳ ميليارد دلار در سطح توليد و ۳۲۰  ميليارد دلار در سطح خرده فروشی بوده است.
ارزش مواد مخدر در عمده فروشی برای همین سال حدود ۹۴ میلیارد دلار تخمین زده میشود.

فهرست

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava