سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

انیمیشن "رویای آمریکایی"/برگردان و زیرنویس: گروه پروسه


سایت پروسه
www.processgroup.org


The American Dream
محصول سال ۲۰۱۰
The Provocateur Network ارایه ای از
نویسندگان و کارگردانان : Tad Lumpkin  / Harold Uhl
مدت زمان: 30 دقیقه
برگردان و زیرنویس: گروه پروسه
هنگامی که زنده‌گی «پایل» با بحران مواجه می‌شود و خانه‌ی او توسط بانک مصادره می‌شود، او هم‌کلاسیِ دوران دبستان خود، هارت‌مَن، را می‌بیند. دو دوستِ قدیمی با هم سفر در زمان و مکان را آغاز می‌کنند. در این سفر «هارت‌مَن»، «پایل» را با چگونگی عملکرد سیستم اقتصادی سرمایه‌داری و شکل‌گیری آن در طول زمان آشنا می‌کند تا «پایل» بتواند زنده‌گیش را بازپس بگیرد.
فرض اولیه‌ی سازنده‌گان این انیمیشن بر مبنای یک دوره‌ی اولیه و منزه از انحرافاتی است که به زعم ایشان کشورشان «آمریکا» دچارش شده است و معتقدند جامعه‌ی آمریکا از مسیر رهبران نخستین‌اش منحرف شده و در دستانِ بانک‌ها و موسسات مالی اسیر شده است. این دیدگاه آشکارا درک ناقصی از شیوه‌ی عملکرد سرمایه‌داری و ساز و کار آن دارد و رویکردی اصلاحی نسبت به شیوه‌ی تولید و مناسبات سرمایه‌داری را توصیه می‌کند و نوعی سرمایه‌داری «عاقل» و «سالم» را ممکن و دست‌یافتنی می‌داند. اما با این وجود این انیمیشن به سادگی به شرح چگونگی تولید پول، سیستم بانک‌داری، شیوه‌ی افزایش تورم و نقش بانک مرکزی آمریکا(Federal Reserve) و سازمان جمع‌آوری مالیات (IRS) برای افرادی که حتا آشنایی با سیستم‌های اقتصادی ندارند، می‌پردازد یعنی مسائلی که فقط مختص به آمریکا نیست و در بسیاری از کشورهای جهان به همین شکل وجود دارند.با توجه به نیازی که برای ارتباط‌گیری هر چه گسترده‌تر با انسان‌های تحت ستم حس می‌شود و نیز با توجه به شرایط نامناسب زنده‌گی اغلب افراد که فرصت برای مطالعات عمیق و دقیق را ندارند، تهیه و انتشار چنین آثاری خالی از فایده نخواهد بود. امیدواریم این انیمیشن انگیزه‌ای برای پژوهش و جست‌وجو برای دریافتن ریشه‌های نابرابری و ستم طبقاتی در مخاطبان ایجاد کند.


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه