کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

گفتگو بمناسبت سی و پنجمین سالگرد قیام بهمن۱۳۵۷


مناسبت سی و پنجمین سالگرد قیام بهمن ۱۳۵۷
در گفتگوی تلفنی با یاسمین میظر و سعید سهرابی
یکشنبه
۹ فوریه ۲۰۱۴ برابر با ۲۰ بهمن ۱۳۹۲


سی و پنجمین سالگرد قیام بهمن ۱۳۵۷
در گفتگو با دکتر یونس پارسابناب و بهرام رحمانی
شنبه
۸ فوریه ۲۰۱۴ برابر با ۱۹ بهمن ۱۳۹۲


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه