کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

قیام ۲۹ بهمن تبریز و قیام بهمن۵۷ - بخش دوم


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


قیام ۲۹ بهمن تبریز و قیام بهمن۵۷ - بخش دوم


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ل ۵۶ تبریز و قیام بهمن پنجاه و هفت، پیروزی قیام و دلایل شکست انقلاب
اتاق بحث و گفتگوی " افق چپ انقلابی"
جمعه 25 ژانویه 2013 برابر با 6 بهمن 1391
آدرس اتاق در پالتالک:
Paltalk / Middle East / Iran Ofoghe Chap Enghelabi


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava