کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

گفتگوی حمید جهان بخش با دکتر احمد سیف پیرامون دورجدید تحریم های امریکا علیه ایران (بخش دوم)


فاز جدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی و تأثیرات آن ، گفتگوی حمید جهان بخش با احمد سیف اقتصاددان

http://barabari.tv/video/ahamd saif hamid jahanbakhsh130718-1.html
بحران بزرگ اقتصادی - دکتر سیف -۲۲ جولای ۲۰۱۳ بخش ادوم  
 

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه