کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است
در گرامیداشت کمونیست و انقلابی‌ مبارز آلمانی ارنست تلمن متولد ۱۶ آوریل ۱۸۸۶در گذشت ۱۸ اگوست ۱۹۴۴
وی در سال ۱۹۳۳ توسط نیروهای پلیس مخفی‌ هیتلر نازی(گشتاپو) دستگیر شد و پس از ۱۱ سال حبس انفرادی، شکنجه و..در سال ۱۹۴۴ به دستور مستقیم آدولف هیتلر رهبر جنایتکار و فاشیست آلمان تیرباران شد


بخش ١

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
برای دیدن این فیلم از اینترنت فایر فاکس استفاده کنید - فلاش پلیر را از اینجا دانلود کنید: دانلود


 


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15