کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

رزم ناو پوتمکین - ١٩٢۵

ساختۀ آیزنشتاین - زمان ۱:١٢:٠۱

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


برای دیدن این فیلم از اینترنت فایر فاکس استفاده کنید - فلاش پلیر را از اینجا دانلود کنید: دانلود

- سینمای شوروی


١٩٢۵- سینمای شوروی

شهرام عطائی
رزمناو پوتمکین» دومین فیلم آیزنشتاین در همین سال از پرآوازه‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما است.  این فیلم در واقع هم ردیف «همشهری کین» ِ اورسن ولز، بارها در رای‌گیری منتقدان فیلم در رده‌ی بهترین‌های تمامی تاریخ سینما قرار گرفته است.  فیلم به سفارش حزب کمونیست، با این نیت ساخته می‌شود که در بیستمین سالگرد انقلاب شکست خورده‌ی سال 1905 به نمایش در بیاید و تجلیلی باشد از مبارزات مردم روسیه در سراسر کشور.  داستان فیلم جریان وقایعی است که بر ملوانان رزمناو پوتمکین می‌رود.  با آن‌ها مانند خوک رفتار می‌شود و هنگامی که به آن‌ها گوشت فاسد می‌دهند، شورش آغاز می‌شود و سربازان تزار وارد درگیری می‌شوند و اعتصاب‌گران را به گلوله می‌بندندptemkin_odesa.jpg
 لوکیش اصلی درگیری در بندر «اودسا» است که دارای بزرگترین بندر پله‌دار در آن زمان بود.  صحنه‌ی پایین آمدن قزاق‌ها از پله‌ها و به گلوله بستن جمعیت در حال فرار به کمک هنر مونتاژ آیزنشتاین، نقطه اوج وقایع فیلم و در واقع یکی از نام‌اورترین صحنه‌های برگزیده‌ی تاریخ سینماست.  آیزنشتاین تحت تاثیر کار در تئاتر «پرولت کولت» فیلم را در پنج پرده  نمایش می‌دهد
بخش‌های مختلف این اثر به وسیله‌ی روابط بی‌شمار و زنجیروار به یکدیگر پیوند خورده‌اند و نخست موضوع برادری است که بازتاب آن در عنوان «برادران» هر بار در عناوین میان‌پرده‌ها ظاهر می‌گردد
یکی دیگر از سکانس‌های معروف فیلم سکانس سه شیر سنگی است که با پیشنهاد «ادوارد تیسه» فیلم‌بردار فیلم در قصر قدیمی تزار فیلم‌برداری شده است. آیزنشتاین به شیوه‌ی مونتاژ با کنار هم قرار دادن تصویر سه شیر در سه حالت مختلف، حرکتی را تلقین می‌کند که تعبیری است از قیام خشمگیانه و اعتراض‌آمیز مردم
فیلم در خود شوروی بسیار مورد توجه مردم و مقامات قرار گرفت ولی در خارج از شوروی، سرنوشت دیگری پیدا کرد.  محتوای طغیانی و ویران کننده‌ی آن برای تمام سازمان‌های سانسور، مساله‌ای بزرگ بود. در آلمان به دستور ارتش رایش دوران وایمار، فیلم دوبار توقیف شد و پس از اعتراض شدید مردم نسخه‌ی به شدت مثله شده‌ای از آن به نمایش درآمد.ت


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava