سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

اپرای اسپارتاکوس - زمان : ۲: ۱۵: ۵۱

آرام خاچاتوریان موسیقی باله اسپارتاکوس را در سال ۱۹۵۴ ساخت. سوژه باله درباره شورش برده‌ها به رهبری اسپارتاکوس در روم قدیم در سال ۷۱ پیش از میلاد است


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava