کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

مستندی درباره انقلاب فرهنگی در ایران


این مستند تقدیم می شود به یاد رفقای شهید در تهاجم خونین ضدّ فرهنگی:
ایرج ترابی، آذر مهر علیان، مژگان رضوانیان، فریدون آشوری، نسرین رستمی، غلام سعیدی، فرزانه رضوان، جبرییل هاشمی، حمید درخشان، طاهره حیاتی، فرهنگ انصاری، محمود لرستانی، سعید مکوندی، محمد عزیزپور، مهناز معتمدی، مهدی علوی شوشتری، احسان الله آبفشانی، صادق نظیری، شکرالله مشکین فام، محسن رفعتی، منیژه موسی پور، امان الله ایمانی، جهانی، محمد شادمان، خسرو بنیاد، اصغر مجابرآبادی، علی صفرزاده(طرقی)، اصغر بیک، پیروز بر انداخت، جواد گرگری، اصغر گنجی، احمد گنجه ای، احمد موذن، مسعود دانیالی، نریمیسا، مسعود ربیعی،غلام حسین صالحی، اسداله خرمی، فرامرز حمید و...
و تمام آن دیگر رفقای شهیدی که نامشان از قلم شکسته ما افتاده است...

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalenکمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه