کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است
قسمت دوم
حقوق زن در افغانستان
گفت و گوی رادیو پروسه با “رفیق نسرین معروفی” از فعالین سیاسی و پژوهشگران مسائل زنان در افغانستان
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
برای دیدن این فیلم از اینترنت فایر فاکس استفاده کنید - فلاش پلیر را از اینجا دانلود کنید: دانلود

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava