سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

همدردی خود را با زلزله زدگان آذربایجان اعلام میداریم

روز شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۱ دو زلزلۀ بزرگ بمقیاس ۶/۲ ریشتر حوالی شهرهای اهر و ورزقان در استان آذربایجان شرقی ایران را لرزانده است

یکی از این زمین‌لرزه‌ها ساعت ۱۶ و ۵۳ دقیقه و دومی ساعت ۱۷ و ۴ دقیقه به وقت محلی رخ داده استعکس


روستای ولیلو هریس این پسر خواهر ،پدر بزرگ،مادر بزرگ، دایی و عموهایش در زلزله مردن.این عکس رو تصادفی گرفتم.وقتی از او پرسیدم چه کار مکنی گفت:دارم به گل هام آب میدام اگه گل هام بمیرن من هم میمیرم.

ادامه ........


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava