کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

اول ماه مه ۲۰۱۳


یازده اردیبهشت ۱۳۹۲روز کارگراول ماه مۀ ۲۰۱۳

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

حمید قربانی
طبقه کارگر در اول ماه مه، ۲۰۱۳ گردانها، هنگ ها و لشکر های ارتش جهانی خود را به میدان آورد، رژه رفت و سان دید. طبقه کارگر در اول ماه مه ۲۰۱۳ با سنگ و کوکتل موتوف به مقابله بر خاست. طبقه کارگر نشان داد به ستاد مبارزاتی اش برای یگ جنگ سرنوشت ساز نیازمند است، طبقه کارگر یک جنگ خونین به باورمن در مقابل دارد، می بایست در طول یکسال آیند، فرماندهی خویش را سرو سامان دهد، حزب سُرخ کمونیست خویش را برای ساماندهی صفوف خویش، برای انقلاب قهر آمیز و مسلحانه خویش ایجاد کند. من دیروز زمانی که شعار مرگ بر سرمایه، پیروزباد انقلاب ، زنده باد کمونیسم را می دادم، برخی با ناباوری و دهانی باز خیره می شدند. این ویدئو فیلم نشان می دهد که فریاد من مبنی بر مرگ بر امپریالیسم زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری، زنده کمونیسم، بی مورد نبوده است. طبقه کارگر با پرچم سُرخ با لنین سُرخ وارد میدان شده است، فقط حزب لنینی را هنوز کم دارد و آن راحتمن باید ایجاد کنیم و ایجاد می کند. اول ماه مه، سال ۲۰۱۳ می رود کهبا اول ماه مه تعیین کننده ای تبدیل شود با ادامه مبارزه اول ماه مه، در طول سال و تا ایجاد دیکتاتوری پرولتاریا مسلح به تانگ و توپ، مارش آغاز شده است، ستاد لازم و ضروری است، می باید که پیش بسوی نابودی سرمایه و تسخیر را جهان در چشم انداز داشت.

اسپانیایی ها، در یکم ماه مه، و در اعتراض به کاهش خدمات عمومی و سیاست های ریاضتی دولت، پر شمارتر از دیگر اروپاییان در تظاهرات روز جهانی کارگر ظاهر شدند، چرا که میلیون ها نفر از آنان بیکارند

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


لندن

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


عکسآلبانی


آمریکا


اردن - عمان


آرژانتین


یونان


بنگلادش


بلژیک


بلغارستان


کانادا


شیلیکلمبیا


کوستاریکا

ا

 


کوبا


دانمارک


مصر


السالوادر


اسرائیل


فنلاند


فرانسه


صفحۀ قبل - صفحۀ بعد

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه