کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

تظاهرات در همدردی با خانواده ی کشته شدگان آتش سوزی هامبورگ
بار دیگر آتش سوزی در یک خانه پناهندگی در مرکز شهر هامبورگ حادثه ای دلخراش آفرید.
روز ۴ شنبه پنجم فوریه آتش سوزی در یک ساختمان پناهندگی منجر به مرگ دو کودک و مادر آن دو ش
تحقیقات در مورد این آتش سوزی و عاملین آن ادامه دارد. شبکه ی همبستگی کارگری ایران نیز برای بار دوم با شعار (کسی که سلاح می کارد، پناهجوی درو می کند) در این راهپیمائی شرکت و در دفاع از جلوگیری از هرگونه جنگ های خانمان سوز به دست صاحبان سرمایه با هدف سود بیشتر، شرکت نمود.
در این راهپیمائی حدود 5 هزار نفر از همه ی احزاب و گرایشات آلمانی و خارجی شرکت نموده و با بازماندگان این آتش سوزی همدردی کردند.


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه