کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

«طبقۀ کارگر و الغای کار مزدی»

 

دفتر بیست و یکم 

 

جلد دفتر بیست و یکم «نگاه»

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

جهان موجود و آینده­ی بشر - ناصر پایدار

طبقه­ی کارگر و الغای کار مزدی

گفت و گوی «نگاه» با جعفر رسا

معضل سازمان یابی، معضل سیاست: چپ در تنگنا - لیلا دانش

جنبش کارگری: تنگناها و چشم اندازها - بیژن هدایت

نگاهى به سير تشكل پذيرى و تشكل يابى كارگران - محمد شمس

سندیکاهای تک پا و اعتصاب عمومی کارگران خدمات عمومی در آفریقای جنوبی - مراد عظیمی

بر سنگ فرش! - احمد شاملو

آزمون­های طبقاتی کارگران - عباس منصوران

بحران مسکن و اعتبارات بانکی - مراد عظیمی

با آن­ها که بالای دیوار نشسته­اند! - سیدعلی صالحی

مختصری درباره­ی پیدایش کمونیسم در عراق - احمد معین

کارگران کمپانی­های نفتی جنوب: تاریخچه­ای از مبارزات، آزمونی برای یادگیری - نزار عبدالله

زندگی قانونی زنان - آگوست ببل - برگردان: پروین اشرفی

زندگی من با فرانتش کافکا - دورا دیامانت - برگردان: ناصر غیاثی

اینگمار برگمن: سینمای اندیش مند - مریم ناصحی

مرگ در راه وطن: ملت­ها و ملت گرایی - اریک هابسبام - ناهید فروغان

دو روح سوسیالیسم - هال درپر - برگردان: مراد عظیمی

آینده­ی تکنولوژی - دانیل بل - برگردان: سروش محبی

رقابت­ها و انسان­ها - پیتر گلدینگ - برگردان: پوران نوایی

فهرست مطالب به انگليسى

فهرست

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava