کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

«انقلاب ۱۳۵۷: سی سال گذشت و اکنون...»

 

دفتر بیست و سوم 

 

جلد دفتر بیست و سوم «نگاه»

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

سی سال پس از انقلاب ۵۷، کالبدشناسی انقلاب - جعفر رسا

چرا انقلاب شد و چرا انقلاب شکست خورد؟ - ناصر پایدار

برگ­هایی از کارنامه­ی سی ساله، سی سال عقب نشینی انسانیت و کارگران در جهان - فرهاد بشارت

جمهوری اسلامی، پان اسلامیسم، شکست آخر - بیژن هدایت

معمای ایران برای آمریکا - جعفر رسا

سرمايه داری ايران: سی­امين سال­گرد حکومت جمهوری اسلامی سرمايه - مراد عظیمی

طبقه­ی کارگر: رنجی بی حساب، امیدی بی پایان! - بیژن هدایت

کارگران، انقلاب ۱۳۵۷، و موقعیت حاضر - محمد شمس

روایتی از «روز جهانی کارگر» در ایران - بهرام رحمانی

انقلابیون بیکار: جنبش بیکاران - آصف بیات

نمونه­هایی از نظرات و عمل­کرد گرایش ضد سرمایه­داری کارگران در سی سال پیش - فرهاد بشارت

مرشدينى كه «زيرميزى» مى­گيرند چه كسانى هستند! - حسین اکرم الدین

سه دهه زندگی پشت دیوار آپارتاید جنسی - پروین اشرفی

معضل زن در حکومت اسلام - لیلا دانش

داستان اجباری شدن حجاب در ایران - نیما نامداری

سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، سه دهه تعرض به حق کودکی! - سوسن بهار

چپ ۱۳۵۷، پیش و پس از انقلاب - لیلا دانش

مطبوعات: سی سال سانسور و اختناق! - بهرام رحمانی

انقلاب ۱۳۵۷، نیروهای چپ و جنبش کارگری کردستان - ناصر پایدار

آموزش و پرورش در ایران اسلامی: تبعیض جنسی در کتاب های درسی - اسد سیف

توابیت: استراتژی انسان‌سازی اسلامی - شهلا شفیق

راز ماندگاری هر صدا در هم­بستگی‌ همه‌ی صداهاست - منصور کوشان

سی سال سینما در جمهوری اسلامی - بصیر نصیبی

تحول ادبیات داستانی: ایستادگی یا گردن نهادگی - نسترن موسوی

مقدمه­ای بر تبارشناسی و جامعه شناسی ترانه در ایران - شیدا جهان­بین (ترانه آزادی)

مرداد سیاه ۱۳۵۷: فاجعه­ی سینما رکس - لیلا دانش

دانش­گاه و «انقلاب فرهنگى» - بهرام رحمانی

«انقلاب دوم»: تسخیر سفارت آمریکا - پروین اشرفی

کُشتار بزرگ! - ناصر مهاجر

قتل­های سیاسی و چرخه­ی جنایات در تاریخ - سهراب مختاری

ضمیمه: کُرنولوژی مهم­ترین رُخ دادهای انقلاب ۱۳۵۷

ضمیمه: ایران در نگاه آمار

یک تقاضا از مسئولین محترم سایت­های اینترنتی

فهرست مطالب به انگليسى

فهرست
 

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava