کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

طبقۀ کارگر، تشکل، و تحول اجتماعی!

 

دفتر بیست و پنجم 

 

 

 

جلد دفتر بیست و پنجم «نگاه»

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

از انقلابات پیشین تا انقلاب لغو کار مزدی - ناصر پایدار

من نام ترا می‌خوانم: آزادی - اشتفان هرملین - برگردان: مجتبا کولیوند

سیر قهقرایی مزدهای حقیقی و استثمار مضاعف زنان کارگر در جهان و در ایران - سهراب شباهنگ

لغو کار خانگی: یکی از حلقه­های هم­بستگی جنبش زنان با جنبش کارگری - سعید سهرابی

زنان کارگر: در رده­ی آخر بازار کار سرمایه - سوسن بهار

حرف­های روپوش سرمه­ای - گراناز موسوی

سه جانبه گرایی - عباس منصوران

مساله­ی کارگران - کارل مارکس

استراتژی سیاست کارگری - ناصر برین

سروده­های نو - فردریکو گارسیا لورکا - مترجم: عبدالرضا تقی زاده

بورژوازی، جامعه­ی مدنی، و بردگی مزدی! - بیژن هدایت

دموکراسی، جامعه ی مدنی، و طبقه ی کارگر ایران: مبارزه برای سازمان های مستقل کارگری - فرهاد نعمانی - سهراب بهداد

مارکسیسم و اتحادیه­های کارگری - کلیف و گلاکستن - ترجمه: بیژن رنجبر

قصیده­ی ساکو و وانزتی - جوآن بایز - برگردان: م. آزاد، مانی صالحی

حقایق ساده­ی سوسیالیستی - پُل لافارگ

کارگران و انقلاب در ایران: بازنگری تجربیات کنترل کارگری در ایران - آصف بیات - برگردان: داریوش افشار

مروری بر مبارزات کارگران نفت در سال ۱۳۵۷ - علی پیچگاه

گزارش روزانه ی اعتصاب در پالایشگاه آبادان، سال 57 - گروه «مبارزان راه ایجاد حزب طبقه ی کارگر ایران»

اسرار سرمایه­داری - آگوست استریندبری

درس‌هایی چند از انقلاب‌های روسيه ۱۹۱۷ و آلمان ۱۹۱۸ - وحید تقوی

شوراها و کمیته­های کارخانه در انقلاب روسیه - پیتر رَچلِف - ترجمه: وحید تقوی

فعالیت طبقه ی کارگر و شوراها: آلمان ۱۹۲۳-۱۹۱۸ - پیتر رَچلِف - ترجمه: وحید تقوی

گرامشی: سال­های تورین - مگان ترودل - ترجمه: پرویز قاسمی

خانوادگی - ژاک پرور - برگردان: احمد شاملو

جنبش کارگری ترکیه و بحران سندیکالیسم! - بهرام رحمانی

به اعماق معدن - جورج اورول – ترجمه: سون

نگاهی گذرا به سندیکاهایی کارگری مکزیک - بهرام قدیمی

تاریخچه­ی اتحادیه­های کارگری در سوئد - صابر مهدی­زاده

کار بیگانه شده - کارل مارکس - مترجم: حسن مرتضوی

افق روشن - احمد شاملو

هنر نو شده - اریک هابسبام - ترجمه: ناهید فروغان

برشت شاعر - مارتین اسلین - برگردان: حسین علی طباطبایی

نقدى بر کتاب «زمان، کار و حاکمیت اجتماعى» - فرشید فریدونی

انسان از دیگاه مارکس - اریش فروم – مترجم: محمد راه رخشان

بیگانگی با جامعه - آرنولد هاوزر - ترجمه: ج. بهروزی

اندیشه­ی انتقادی و «مارکسیست­های ایرانی» - فرشید فریدونی

شاعری - پابلو نرودا - برگردان: نازنین میرصادقی

رفرم و انقلاب - پُل ماتیک - مترجم: وحید تقوی

آتش و کلام: تاریخچه­ای از ارتش زاپاتیستی آزادی­بخش ملی - گلوریا مونیوز رامیرز - ترجمه: بهرام قدیمى

زندگی نامه­ی شقایق - شفیعی کدکنی

پرونده­ی ویژه: در شناخت یک ناخداباور - پوران نوایی

پرونده­ی ویژه: انقلاب فرهنگی سال ۱۳۵۹ - ناصر مهاجر

کارخانه - منوچهر نیستانی

یک تقاضا از مسئولین محترم سایت­های اینترنتی

فهرست مطالب به انگليسى

فهرست

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava