کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست


هشیار باشیم، امپریالیست های غارتگر ددمنش بیکار ننشسته اند

صبا راهی

هشتم تیرماه 1388

در دو هفته ی اخیر که قیام خود جوش مردم بپاخاسته میهنمان شکل گرفته است، هستند نیروها و گروه های سیاسی که همواره " دل" بر مجامع غربی، دول غربی، کنوانسیون ژنو ، دادگاه لاهه و اتحادیه اروپا بسته اند و نه تنها خود بر اینها دخیل میبندند ، نه تنها با بی شرمی تمام در لباس " چپ" با وزارت امورخارجه آلمان و هلند و اتحادیه اروپا مماشات میکنند تا " آزادی" کسب کنند، بلکه ابلهانه در سایت ها و رادیو تلویزیونهایشان تبلیغ میکنند که عقب افتادگان ذهنی " انقلاب" در ایران براه انداخته اند و رفتن به این مجامع و امضا جمع کردن و ارسال به این مراکز را بجای مبارزه برای سازماندهی یک انقلاب واقعی مردمی ترویج میدهند. آیا اشکال این نادانان عدم شناخت و یا عدم درک درست از پدیده یی بنام امپریالیسم نیست که با وجود حمله ی ارتش وحشیانه امپریالیست ها به کشورهایی مانند عراق و افغانستان به بهانه صدور تمدن و دموکراسی – بخوان کشتار محرومان و غارت منابع آن کشورها و گسترده تر کردن سطله زور و چپاول- باز هم عده ایی از سرناآگاهی دولتهای غارتگر غربی را ناجی مردم و ایران میدانند؟!

سخن این نوشته اما آن ره گم کردگان تیره فکر نیست که در لباس چپ " اسراییل سرکوبگر" را به رسمیت میشناسند، که رفتارهای " غیرسیاسی و سرکوبگرانه " امروزشان  خود حکایت از ماهیت ارتجاعی و " غیرانسانی" شان دارد، چرا که اینان با چنین موضع گیری " غیرانسانی" ثابت کرده اند که اتفاقا چه استعدادهای " سرکوبگرانه ی" نهفته یی دارند و  کاملا هم پروامپریالیسم هستند و برای ضربه زدن به کمونیسم و طبقه کارگر و خوش خدمتی به " غرب" شان خود را کمونیست از نوع کارگری جار میزنند تا از " وظایف خطیر" خدمت به بورژوازی جنایتکار کوتاهی ننمایند.

روی سخن این نوشته با "روشنفکرانی" نیست که در رویاهای روانکاوانه خود به کنوانسیون های ژنو و بین المللی پناه میبرند و فکر میکنند که جنایتکارانی چون خامنه ای و رفسنجانی و امثالهم که برای هر زد و بندی دست به جنایتی در حق مردم ایران کوتاهی نمیکنند را دادگاههای فرمایشی بورژوازی -به بهانه بچگانه "  آخه خون رو با خون نمیشورررررن.." – باید محاکمه شوند و برای وضعیت موجود باید به این مراکز " شکایت" برد!سخنم نیز اما با دشمنان قسم خورده کارگران که منتظر هستند که امپریالیست ها فرجی برایشان بگشاید نیز نیست.

روی سخنم با هموطنان دربند میباشد. هموطنانی که در زندانی به نام ایران و با رژیم دیکتاتوری بغایت پست، کثیف ، فاسد و جنایتکار و مردم فریب دست و پنجه نرم میکنند! به آن دلاورانی که به خیابانها میریزند تا خشم و نفرتشان را از سی سال نابرابری و بی عدالتی ، از سی سال ظلم و ستم و زورگویی، از سال اختناق و ریاکاری نشان دهند و رژیم و سرمداران خونخوار و مزدور آن را به زیر کشند! به تمام دختران و پسران، زنان و مردان سلحشوریست که با سنگ و میله با سرکوبگران مقابله میکنند، آنها را خلع سلاح میکنند و به مبارزین در میدان نیرو و انرژی مبارزاتی افزون میدارند.

چند روز بعد از شورشهای پرشکوه خیابانی در ایران  – زمانی که شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی- موسوی بهانه ست، میکُشم آنکه برادرم کُشت ، و از همه مهمتر " وای بر آنروز که مسلح شویم" _ نخست وزیر امپریالیسم دلال و مکار انگلیس – گُردن براون – برای باج گیری از سران دزد و جنایتکار رژیم در یک مصاحبه مطبوعاتی حاضر شد و با کدهای مکارانه از رژیم دست نشانده ی شان در ایران " حق حساب" خواست*. امروز با خبر رسیده پرده یی دیگر از ماهیت شوم و پلید امپریالیست ها و رژیم دست نشانده شان در ایران به کنار رفت تا مهر تایید دیگری بر ماهیت غیرقابل اعتماد امپریالیست های غارتگر، دلال منش و ددخو زده باشد.

عزیزان هموطن باید بر نیروی توده ها متکی بود تا به آزادی واقعی دست یافت. آمریکا ، انگلیس ، آلمان و... دلشان به حال ما و سرزمین ما هرگز نسوخته و نمیسوزد. اجازه دهید خبری که بدستم رسیده را با شما شریک شوم. اما قبل از آن خواهش دارم  لطف کرده و این نوشته را برای کسانی که آگاهانه و از صمیم قلب دلشان برای ایران و آزادی ایران و ایرانی میطپد ارسال کنید.

سرنگون باد رژیم ددمنش جمهوری اسلامی وابسته به امپریالیسم

پیروز باد قیام  پر شکوه مردم بپاخاسته ایران

خبر رسیده

توافق شوم بین حکومت و دولت کودتا با انگلیس

بر اساس اخبار دریافت شده در روز یکشنبه هفته گذشته وزیر دفاع انگلستان مخفیانه سفری به تهران داشت. این سفر

از طریق دوبی با هواپیمای غیرتشریفاتی امارات صورت گرفته است.این سفر مخفیانه تنها یک روز بطول انجامیده است

و وزیر دفاع انگلستان جلسه یی با حضور دکتر ولایتی مشاور بین المللی علی خامنه ایی، منوچهر متکی وزیر امورخارجه

حجت الاسلام میرحاجزی رئیس دفتر عمومی اطلاعات و امنیت رهبری و محمد گلپایگانی رئیس دفتر رهبری داشته است

فکر میکنید پشت این پرده مذاکرات چه گذشت؟

در این جلسه درخواست هایی از طرف نمایندگان علی خامنه ای بیان شده است که بدین شرح میباشد

یک - عدم حمایت از مردم و جنبش صورت گرفته توسط آنها.

دو - پوشش ندادن خبرهای مربوط به حوادث اخیر و انتخابات توسط بی بی سی.

سه - آزاد سازی پول مجتبی خامنه ای و یا حداقل افشا نکردن اسم صاحبان حساب.

آما به چه قیمتی؟؟؟

دولت انگلیس با توافق روی بیست در صد از این رقم و برداشت بیش از 300

میلیون دلار برای آزادسازی آن موافقت نمود .

همچنین الغای جو آرام در ایران توسط بی بی سی و رفع پارازیت از این کانال توافق شد .

و اینگونه شد که پارازیت های روی این کانال حذف و تجمع بسیجیان مقابل سفارت انگلیس لغو گردید .

این روزها با مشاهده برنامه های بی بی سی روی هاتبرد کاملا به چرخش موضع این کانال در قبال تحولات اخیر چی خواهید برد که مدام سعی در الغای این امر به مردم دارند که آرای موسوی همان 14 میلیون بوده است .

در خاتمه یک جمله به مردم ایران

اگر در قیام تان به حمایت بیگانگان دل خوش کرده اید کاملا در اشتباهید و سرنوشت خود و کشورتان را خودتان باید رقم بزنید و خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر خودشان بخواهند

*

 http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=2551

* http://fedayi.org/sub/kare/index.php?option=com_content&task=view&id=912&Itemid=79

 

 

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava