سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست


ویدئو‌

ویدئو

ویدئو

یاوه گویی های کروبی در تلویزیون امپریالیسم هلند

صبا راهی

وقتی یکی از عزیزانم، سودابه، فرزند یک کارگر که با پوست و خونش طعم تلخ استثمار و محرومیت را چشیده بود، در سال شصت، مانند هزاران مخالف رژیم خمینی نوکر امپریالیسم، در محل کارش دستگیر کردند به دورغ برای او پرونده " اسلحه" درست ساختند. در حالیکه او مبارزه اش را با مخالفت با بیدادگری رژیم نوکر امپریالیسم قبلی آغاز کرده و آن مبارزه با عریان شدن چهره منفور نوکر امپریالیسم خمینی نیز ادامه یافته بود باز هم مانند هزاران مبارز سیاسی برای رسیدن به آزادی واقعی و قطع سلطه امپریالیستها توسط دیکتاتورهای شاه و شیخ آن در ایران. سودابه را نیز مانند هزاران زندانی سیاسی مقاوم دیگر رژیم خمینی جلاد پس از شکنجه های وحشیانه به ده سال زندان در بیدادگاههای رژیم که در آن زندانی سیاسی " حق داشتن وکیل" ندارد محکوم کردند. و او را نیز مانند هزاران زندانی سیاسی مقاوم مخالف رژیم منفور خمینی جلاد شبانه حکمش "ده ساله" اش را که هفت سال آنرا در زیر سخت ترین شکنجه های قرون وسطایی مقاومت کرده بود  به " اعدام" تبدیل کردند! سودابه و هزاران تن از مخالفان امپریالیسم و رژیم های مزدور آنرا از وحشت افشا شدن چهره مزدوری خمینی و دار و دسته او بی شک طبق " فرامین امپریالیستها" در یک کشتار دسته جمعی اعدام کردند! کشتار نابخشودنی که هیچ دلیل و هدف دیگری مگر تامین سود سرمایه داری جهانی و کمک یه گسترده تر شدن سلطه امپریالیستها بر سرزمین و مردم ما را دنبال نمیکرد و نمیکند!
از فاجعه کشتار زندانیان سیاسی بیش از دو دهه میگذرد و هر روز وسعت افشاگری این کشتار بیشتر گسترش یافته بطوری که رژیم منفور سرکوبگر و جنایت پیشه موجود را به وحشت انداخت؛ و نمونه ای از این وحشت را در دعوای بین دو جناح " تشنه خون و قدرت و نوکری امپریالیستها" را به عینه دیدیم! دیدیم که ندا آقا سلطان را که هیچ گونه فعالیت سیاسی علیه این رژیم مزدور نداشت را چطور " قربانی" منحرف کردن افکار عمومی از عمق فاجعه کشتار زندانیان سیاسی و نیز مبارزات مردم به ستوه آمده از بیدادگریها و نابرابری های رژیم نمود! چطور از میان آنهمه " کشته شده" در روز تظاهرات یکباره کشته شدن " ندا" قلب رهبران امپریالیستها را( البته برای پیشبرد اهداف پلیدشان) نیز " فتح" میکند مسئله یست که بی شک روزی آشکار خواهد شد!
اینکه امروز کسی فکر کند که اوباما " پاسدار سود سرمایه داری جهانی" ذره ایی دلش به حال محرومان و کارگران و زحمتکشان ایران سوخته چیزی به جز نشانه بلاهت آن شخص نمیتواند باشد که تحت تاثیر " تبلیغات مسموم 24 ساعته" رسانه های غربی این حس بلاهت به او منتقل گردیده باشد! نه اوباما نه ملکه مفت خور انگلیس و نه سایر اوباشان و غارتگران دنیا حتی یک ثانیه از " خواب" شان بخاطر کشته شدن " سربازان " خودشان در حمله های ارتش وحشی شان به عراق و افغانستان و سایر کشورها برای غارت کسر نمیشود چه برسد برای کشته شدن " ندا" که نه طرفدار سرنگونی رژیم نوکر امپریالیسم بود و نه اصولا دستی بر آتش مخالفت با آن داشت، اما همچنان که باز هم شاهد هستیم تلویزیونهای امپریالیستها مانند سی ان ان و دلال خبری انگلیس بی بی سی بعد از چند ماه بالاخره یک " پرونده سیاسی" برای " ندا" توسط نامزد او و آن دکتری که از " طبابت" به کار دیگری رو آورده ساخت و عسکهای خانوادگی ندا را به معرض نمایش میگذارند و " سینه زنی" میکنند.
حق داشتن وکیل
اصولا حق داشتن وکیل در رژیمهای وابسته به امپریالیسم که یکی از اهداف امپریالیستی شان سرکوب وحشیانه مخالفان است موضوع مضحکی میباشد! اطاعت بی چون و چرا از ارتجاع امپریالیسم" شاه و شیخ" در این نوع رژیمها درست مانند امضای پشت پرده ورود مواد مخدر برای " سالم " نگهداشتن جامعه و مصون ماندن سود سرمایه داری میباشد! و به راستی حق وکیل داشتن زندانی سیاسی مخالف دیکتاتوری شاه و شیخ که ماشین سرکوب گر آنها، ساواک و ساواما، توسط سی آی ای امپریالیسم آمریکا و موساد اسراییل سرکوبگر و تروریست پیشه، مخترع " شکنجه"، پایه ریزی میشود معنا و مفهومی میتواند داشته باشد؟
قصاب زندانها، لاجوردی، یکی از منفورترین لمپن های رژیم در مصاحبه ای* با یک خبرنگار آلمانی چنین میگوید:" خوشبختانه انگیزه ای برای وکلا وجود نداره که بیان از این آقایون دفاع بکنن،چون بالاخره باید یک مقدار اعتقاد داشته باشه  به حرکت مسلحانه علیه نظام تا وکالت یک متهمی رو به عهده بگیره که بیاد ازش دفاع بکنه."


خشک مغزی و حماقت و بیسوادی مطلق را میتوان در حرفهای قصاب زندان اوین لاجوردی منفور مشاهده کرد! با استدلال این لمپن حتما وکلایی که از زندانیان فروش مواد مخدر دفاع میکنند بایستی خودشان " یک مقدار در فروش مواد مخدر " دست داشته باشند و یا وکلایی که از سارقین دفاع میکنند باید خود " یک مقدار دزدی " کرده باشند تا....
فقط فکرش را بکنید که فرزندان، عزیزان، جگر گوشه های مردم توسط چه تبهکارانی شکنجه شده و در بیدادگاه های چه جلادانی محاکمه شده و توسط چه ارازل و اوباشی اعدام با تیرباران شدند! عمق فاجعه آنقدر دردناک است که بشریت در قرن بیستم باید از خود به راستی شرمسار باشد که به چنین حیوانات درنده ایی اجازه داد که بر مسند قدرت باشند! به راستی عده ای که قلبهای " انسان " دوست آنها حتی برای چنین حیوانات ددمنشی میطپد بی شک باید به حس " انسان دوستی" خود شک کنند!
وارونه کردن حقایق " مثل آب خوردن" شده
روزی نیست که یک واقعیت تاریخی را وارونه نکنند و به خورد مردم ندهند و عده ای " منعفت طلب حقیر" نیز ناقل این ویروس های ضد بشری نباشند!
بگذارید از خمینی سگ زنحیر امپریالیسم شروع کنیم که وقتی در نجف بود و بیدادگاههای رفقا خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان را دیده بود گفته بود نقل به مضمون: آدم از رشادتهای این سلحشوران مو بر اندامش راست میشود! وقتی این مزدور به ایران آمد گفت: شاه فاسد جوانان ما را برای داشتن یک نشریه ممنوعه در تابه بو میداد. مردم باید آزاد باشند . برای کم درآمدها آب و برق مجانی ست! برای همه محرومان خانه بسازید. جمهوری اسلامی آزادی عقیده کسی را نمیگیرد. مارکسیستها در ابراز عقیده آزادند. رئیس کشور نخواهم شد! چنین شد؟ البته که همه میدانیم نه تنها چنین نشد بلکه خانه ها بر سر محرومان ویران شد و مارکسیستها را به بند کشیدند و خاورانها را به دستور " رئیس کشور جلاد خمینی" آباد کردند.. و سرود مارکسیستها " بهاران خجسته باد" سروده رفیق جانباخته کرامت دانشیان را نیز به سرقت برد و ادامه دهندگان راه گلسرخی و کرامت دانشیان را دستگیر، شکنجه و اعدام کرد!
موسوی " خط امامی" مکار، در کنار جنایتکار بودنش، با انواع سرقت های " سیاسی" اش، از سرود آفتابکاران، سرود دلاورانی که با رستاخیز سیاهکل به رژیم منفور پهلوی اعلان جنگ دادند، و دستانش به خون "آفتاکاران" در دهه شصت آعشته است، تا سرقت مبارزه مردم جان به لب آمده از زورگویی و ظلم و نابرابری رژیم منفور خمینی جلاد و آخرین سرقت این جانی روز 16 آذر میباشد، شانزده آذری که همین چند سال پیش وقتی موسوی و سایر همپالگی های او در کنار خامنه ای منفور تظاهرات دانشجویی را به خاک و خون کشیده بودند!

پلیس سرکوبگر شاه کیش میکرد: کروبی
چند روز پیش هم کروبی یکی دیگر از اعضای باند جنایتکار موسوی در مصاحبه ای با تلویزیون هلند، رسانه های امپریالیستی با دست و دلبازی بلندگوهای مسموم خود را در اختیار نوکرانش قرار میدهد تا حقایق تاریخی را باب پسند منافع آنها حذف کنند تا به این وسیله سینه زنان بیشتر را دور نوکران خود گرد آوردند که شاید چند روزی بیشتر در جهت نوکری امپریالیستها رژیم ددمنش را بقا بخشند. کروبی در این مصاحبه ضمن اینکه خود را به موش مردگی تمام میزند با وقاحت هرزه گرانه ایی یک بخش از تاریخ را بکلی حذف میکند،بخش سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت در دوران "پرافتخار نخست وزیر موسوی جانی"، بخشی که خود او و سایر ارازل و اوباش رژیم و لمپنهای سرکوبگرشان در آن بخش نقش هجوم وحشیانه به تظاهرات ضد رژیمی را درست چند ماه بعد از قیام پرشکوه 57 داشتند را حذف میکند. بخشی که درگیریهای خیابانی را منجر به دستگیری های " مینی بوسی " نمود! کروبی، این موجود رذل جانی، برای مظلوم نمایی و برای " جلب توجه " به باند جنایتکارش که سی و یکسال در کنار باند جنایتکار خامنه ای به سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی مشغول بوده و هست!! گذری به تظاهرات ضد رژیم پهلوی نموده و یورش وحشیانه پلیس و ماموران ساواک را به تظاهرکنندگان ( نمونه بارز آن قتل عام تظاهرکنندگان در میدان ژاله در ساله 56 که صدها کشته برجای گذاشت) را " کیش کردن " تظاهر کنندگان میخواند! و در بخش " گریاندن" نادانها به صحرای متعفن سبز میزند و چنین ادامه میدهد عین یاوه گویی های کروبی"... فکر نمیکردم که برخورد به این گستردگی و به این وحشیگری انجام بشه.. یعنی وقتی من عادی میدیدم  مثلا ماموره بشدت خانمها رو میزنه  اصلا برا من تازگی داشت...فکر میکردم این چیه... چون مثلا ما تظاهراتهای زمان شاه خیلی دیده بودیم.. به این وحشیگری بی باکی روانی بچه و پیر را بزنند خانمها را بزنند نبود...برای اینکه ما حرکتهای خیابونی ر  هر چه میدیدیم حتی زمان شاه خبیث با اون همه بدیها تلاششون باصطلاح خودمون ایرانیها کیش کردن بود یه جوری کنند که جمعیت در برند.."
کروبی از اعدام فعال سیاسی احسان فتاحیان چیزی نمیگوید، نباید هم بگوید، مگر او و همپالگی های جنایتکارش چیزی به جز " رژیم نوکر امپریالیسم جمهوری اسلامی دار و شکنجه" میخواهند که ما امروز انتظار داشته باشیم که از اعدام فعالین سیاسی و یا حتی اعدام قربانیان مواد مخدر و یا سنگسار ابراز ناراحتی کنند و یا مخالف این گونه مجازاتهای شنیع باشند؟ آنها ناراحت هستند چرا "غیر مخالفان رژیم منفور جمهوری اسلامی" را کشتند! کروبی و موسوی و رفسنجانی و سایر ارازل و اوباش این رژیم برای بقای این رژیم ضدکارگر در ایران و تامین منافع امپریالیستها دست به هر جنایتی میزنند درست مثل فاجعه کشتار زندانیان سیاسی در سالهای 60 و 67!  امروز نیز باز هم برای سبقط کردن از یکدیگر برای خوش خدمتی به اربابان جهانی شان این گرگها در جلد میش رفته و به فریب دادن توده ها از طریق رسانه های امپریالیستی مشغول میباشند! هر دو جناج جانی این رژیم بخوبی میدانند که وقتی سیل خروشان خشم توده های محروم جاری شود تمام این کثافات را با خود خواهد برد، این سیل به راه افتاده، و این جانیان هر کدام به روشی برای بقای رژیم منفور و برای " نجات خود از غرق شدن" به حیله های مختلف دست میزنند! مزدورانشان در اینترنت با آی دی های " سربازان گمنام امام زمان" شان روز و شب حقایق را وارونه کرده و به خورد جوانان میدهند! هر دو جناح برای بقای رژیم "وقت میخرند" تا اربابان جهانی شان را راضی نگهدارند!

کروبی احتمالا " کشتار دستگاه سرکوبگر شاه" را در میدان ژاله در 17 شهریور خونین " کیش کردن" مردم میداند! البته حق هم دارد! به دلیل اینکه " شاه" مزدور امپریالیسم نیز به خوابش نمیدید که تاج و تختش توسط مردم واژگون شود و امروز جانشینان عمامه ایی آن مزدور " خبیث" نیز از وحشت " سرنگونی" به ستایش " کیش کردن شاه خبیث" در آمده است!
آنچه مسلم است  این است که سیل خروشان خشم توده های محروم بی آینده و جان به لب آمده از نابرابری، ستم و زورگویی، بی عدالتی، فقر و بیکاری را هیچ چیز یارای " بازایستادن" آن نیست! امروز جوانانی که از موسوی و کروبی و سایر " اصلاح طلبان" حمایت میکنند وجدانشان به آنان حکم میکند که به این مسئله فکر کنند که چه کسانی بر جامعه ما سی و یکسال پس از سرنگونی دیکتاتوری شاه مزدور امپریالیسم" بساط قدرت" گسترده اند؟ لاجوردی از کجا آمده بود؟ لاجوردی که بود؟ لاجوردی را موسوی و کروبی و رفسنجانی و خامنه ای و سایر سردمداران رژیم " انتخاب" کرده بودند؟ آیا شما این خونخواران میخواهید که استدلاشان همانی ست که در سطر دوم این نوشته در مورد وکیل داشتن زندانیان سیاسی  به آن اشاره شد؟ و یا جنایتکارانی که یک بخش از تاریخ را بکلی حذف میکنند؟

صبا راهی
نهم آذر ۱۳۸۸ برابر با سی ام نوامبر ۲۰۰۹

 

 


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava