کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است


درگیری کشاورزان ورزنه اصفهان با نیروی یگان ویژه
امروز مردم ورزنه اصفهان با نیروهای ویژه سرکوب درگیرشدند
کشاورزان ورزنه وتوابع روز جمعه لوله انتقال آب یزد را شکسته بودند
امروز این نیروها برای تعمیرو وصل کردن آب یزد امده بودند که مردم سه دستگاه اتوبوس حامل نیروی ویژه را به آتش کشیدند .طی این درگیری چندین نفر ازمردم زخمی شدند .نیروها از گاز اشک آور و فشنگهای ساچمه ای استفاده میکردند. ولی در نهایت در این درگیری مردم پیروز شدند ونیروها فرار کردند
مردم ورزنه وتوابع دوباره ایستگاه پمپاژ اب را بطور کلی با لودر و آتش از بین بردند. این لوله به قطر یک ونیم متر است وبه یک رودخانه زیر زمینی شبیه است. که آب زاینده رود را به یزد انتقال میدهد وبیشتر این اب به مصرف کارخانه جات یزد میرسد .درحالی که مردم شرق اصفهان تمام رمینهای کشاورزی شان چند سال است که کشت نمی شود

چهارشنبه ۲۷ فوريه 2013 - ۹ اسفند ۱۳۹۱

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


درگیری کشاورزان ورزنه اصفهان با نیروی یگان ویژه - ۹ اسفند ۱۳۹۱

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalenکمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه