سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

محاکمه یک نئونازی در آلمان به جرم جنایات نژاد پرستانه

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


 

محکومیت نئونازیست آلمانی، همکاری مینا احدی با نئونازیست ها!

امروز در سایت یورو نیوز خبری به چاپ رسیده است که حکایت از محکومیت نئونازیست های آلمان به دلیل انسانکشی می کند. در اول این خبر چنین آمده است: « دادستانی فدرال آلمان، بئاتا چپه دختر جوانی که سال گذشته در ارتباط با یک گروه نئونازی دستگیر شد را متهم به شرکت در جنایات نژاد پرستانه ده سال گذشته در آلمان دانست.
نام چهار نفر دیگر نیز به جرم همدستی در این پرونده ذکر شده است.
دو نفراز اعضای این گروه، نوامبر سال گذشته پیش از دستگیری خودکشی کرده بودند.»، این گروههای نئونازیست البته نه تنها انسانها ی پناهنده  و ضد نازیستی و کمونیست را ترور کرده و جو رعب و وحشت تا کنون ایجاد کرده اند، بلکه دست به دزدی های مسلحانه و سرقت سلاح زده اند. راست اش  را بخواهید شاید بیشتر همین اعمال آخری باعث شده باشند که دولت امپریالیستی آلمان به محاکمه و محکومیت نئونازیست ها علاقه مند شده باشد، در هر حال، معلوم شده است که این جانیان مانند آن جانی نازیست نروژی که 70 جوان و نوجوان را کشت تا حال دست به جنایات مشابه یعنی فتل  انسانهای بی گناه زده اند.
چند سال قبل در مجله هفته شماره سوم  مطلبی با این تیتر نوشته شده بود: « از کمونیست‌ها و نژاد پرستان ـ سر در گمی
و یا مینا احدی و سایت نژاد پرستان »
در این مطلب نویسنده از همکاری مینا احدی یکی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری ایران با یک سایت متعلق به گروههای نئونازیست پرده بر داشته است. در پائین خود مطلب با آدرس های لینک مطلب موجود است که علاقه مندان و یا شکاکان برای اطمینان بیشتر می توانند رجوع نمایند. البته گروه حزب کمونیست کارگری همکاری با گروههای راست و مرتجعی چون سلطنت طلبان  در اپوزیسیون رژیم انسانکش جمهوری اسلامی سرمایه را از سال ها قبل آغاز و هنوز هم ادامه می دهد، ولی همکاری با نئونازیست ها  دیگر مسئله ساده ای برای یک حزب که خویش را کمونیست و آن هم از نوع کارگری می داند، نیست و نمی توان به راحتی از کنارش گذشت.  این حزب در هنگام یورش نیروهای نظامی امپریالیستی (ناتو) به لیبی و بمباران این کشور که منجر به کشته شدن در حدود 70 هزار انسان شد به بهانه جنگ بر علیه دیکتاتور سابق لیبی، معمر قذافی به دفاع برخاست و ورود نوکران امپریالیست های تجاوزگر و جنگ طلب سرمایه دار که متشکل از نیروهای سابق ان همکاری همین دیکتاتور  و اسلامیان تروریست بودند، متأسفانه بعنوان پیروزی انقلاب مردم لیبی بهمین مردم تبریک گفت. من بیشتر از این نمی نویسم و ما بقیه را به قضاوت خوانندگان  می گذارم.  فقط تذکر این نکته لازم است، به باورمن، حزب کمونیست کارگری آب از سرش گذشته است، مسئله آن نیروهای باصطلاح کمونیستی  است که با چنین احزابی جلسات برای همکاریهای بیشتر می گذارند و بیانیه های مشترک  می دهند که در آنها از "اختلافات جزئی" صحبت می شود.
حمید قربانی
9اکتبر 2012

  1. لینک خبر یورو نیوز

http://persian.euronews.com/2012/11/08/woman-accused-over-neo-nazi-murders-of-immigrants-in-germany /

  1. مطلب منتشره در مجله هفته  شماره 3

از کمونیست‌ها و نژاد پرستان ـ سر در گمی در سایت PI-News
و یا مینا احدی و سایت نژاد پرستان ( ۱ )
نوشته آریو ابراهیم پور میرزائی
منتشر شده در تسایت آنلاین zeit online
مترجم بیژن سهروردی
روی سایت نژادپرستانه و خارجی ستیز «Politically Incorrect» دوستی ویژه ای شکل گرفته است. در سایت مذکور اخیراً و به طور رسمی «مقاله‌ فراخوانی!» از مینا احدی (از رهبری «حزب کمونیست کارگری ایران») و منتقد «اسلام» تحت عنوان «انقلاب در ایران به یاری شما نیاز داردانتشار یافته است .
روی سخن فراخوان ایشان با مرتجعین، خارجی ستیزان و اسلام ستیزان یعنی خوانندگان سایت مذکور که به عنوان “PI-News” هم معروف است می باشد .
فراخوان مینا احدی در کنار ادعا های بی پشتوانه، نشان دهنده بی اطلاعی نویسنده از اتفاقات داخل ایران است .
هدف مقاله بخصوص بی‌اعتبار ساختن اسلام است تا کمک واقعی به سبز ها ویا جنبش دمکراسی خواهانه مردم ایران (که خود این جنبش نیز تحت تأثیر اسلام قرار دارد) .حامیان جنبش سبز از «پشتیبانی» ایشان از این جنبش نه تنها راضی نیستند بلکه حمایت مینا احدی نویسنده سایت “PI-News” را بشدت رد می کنند .
قضیه زمانی جالب می‌شود که در همین سایت راسیستی و ضد خارجی اعلام و تبلیغ می‌شود که مینا احدی از سوی «سازمان جوانان دمکرات مسیحی آلمان» برای سخنرانی و بحث و گفتگو به شهر «آشافن بورگ » دعوت شده است .
با توجه به شدت گیری فعالیت‌ها و همکاری‌های مینا احدی با طیف راست افراطی و ضد خارجی اروپا، پیشنهاداتی مبنی بر چشم‌پوشی از دعوت مینا احدی به عنوان سخنران به برگزار کنندگان این جلسه یعنی «سازمان جوانان دمکرات مسیحی آلمان» و «حزب دمکرات مسیحی آلمان » داده می شود. (پس از انتشار این مطلب به علت پیدا نشدن جای مناسبی برای سخنرانی جلسه لغو شد !! کلیسای St. Gertrud از در اختیار نهادن سالن سخنرانی سرباز زد و علتش را هم سازماندهی تعزیه گردانی اسلام ستیزان افراطی و راست های افراطی معروف به Pax Europa اعلام کرد – مترجم ).
مضحک این است احدی خود را نه تنها«منتقد اسلام» که کمونیست هم می شمارد، تا اینجا قضیه مطلب جدیدی نیست اما ماجرا آنجا جالب می‌شود که پایه‌های ایدئولوژیک و تبلیغاتی «Politically Incorrect» (جریان راسیست و مرتجعی که خانم احدی مقاله در آن می نویسد) بر چپ و کمونیست ستیزی استوار بوده و مدعی قصه خطر رشد چپ و رادیکال تر شدن آن در اروپا هستند .
از نظر نویسندگان « Politically Incorrect» سایتی که مینا احدی با آنان همکاری می‌کند «حزب سوسیال دمکرات آلمان»و «حزب سبزهای آلمان» فرقه های «چپ افراطی» محسوب می شوند .
سؤال اینجا است: نظر نویسندگان « Politically Incorrect» در مورد «حزب کمونیست کارگری» چیست؟
اسلام ستیزی و دشمنی با اسلام گویا دو جریان «ظاهرا» متفاوت رابه هم پیوند میزند، دو جریانی که در نگاه اول با هم نباید ارتباطی داشته باشند ! (اما تنها در نگاه اول!! – مترجم ) .
اصل مقاله به آلمانی
توضیحات مترجم :
نگاه کنید به سایت همکاران خانم احدی « Politically Incorrect»
http://www.pi-news.net/wp/uploads/2010/05/mohamed4.jpg
http://www.pi-news.net/2010/07/geert-wilders-kommt-am-2-oktober-nach-berlin
http://www.pi-news.org سایت به زبان انگلیسی
(۱ ) تیتر دوم از مترجم است
در این لینک شما می توانید مجله هفته شماره 3 را پیدا کنید.

http://www.hafteh.de/?p=11542.pdf         

 

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava