کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

مردم پرتغال باز هم به خیابان ها ریختند

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

صدها هزار نفر روز شنبه، دوم مارس، در لیسبون، پایتخت پرتغال و دیگر شهرهای این کشور، در اعتراض به برنامه های اقتصادی دولت راهپیمایی کردند. این تظاهرات همزمان با حضور نمایندگان بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و اتحادیۀ اروپا به عنوان وام دهندگان به دولت پرتغال برگزار شد.

دولت پرتغال به منظور صرفه جویی در هزینه های خود، بودجۀ بخش های دولتی را کاهش داده و در تلاش است با افزایش مالیات، کسری بودجۀ خود را جبران کند. همین امر موجب افزایش اعتراضات در این کشور شده است.

آرمنیو کارلوس، دبیر کل اتحادیۀ سراسری کارگری پرتغال که در این تظاهرات شرکت کرده بود، می گوید:“امروز بر همه روشن است که این دولت هیچ مشروعیت سیاسی و اخلاقی ندارد و همچنین فاقد مقبولیت عمومی است. هیچ وزیری به درخواست استعفای مردم اعتنایی نکرده و دولت خود تبدیل به بزرگترین مشکل شده است.”

معترضان که در این راهپیمایی برای نخستین بار طی سالهای گذشته، به نشانۀ اعتراض، سرود انقلاب سال 1974پرتغال را نیز سر می دادند، از دولت خواستند برنامۀ ریاضت اقتصادی خواسته شده از سوی وام دهندگان را متوقف کند. پرتغال برای مقابله با کسری بودجۀ خود، مبلغ هفتاد و هشت میلیارد یورو، از تروییکا وام دریافت کرده است..

این تظاهرات همزمان در 40 شهر پرتغال برگزار شد و برگزار کنندگان امیدوارند تعداد تظاهرکنندگان بیش تر از مشارکت کنندگان در تظاهرات ماه سپتامبر باشد. در ماه سپتامبر که بزرگترین تظاهرات ضد دولتی طی سالهای اخیر در این کشور نام گرفته بیش از پانصد هزار نفر به نشانۀ اعتراض در لیسبون تظاهرات کردند

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


۲ -۳ - ۲۰۱۳

در این روز در پرتغال، تظاهرات عظیمی علیه دولت و کاهش مخارج اجتماعی آن انجام شد.
حدود ۱/۵ میلیون نفر در ۳۰ شهر به خیابان ها آمدند. بزرگترین تظاهرات با تعداد نزدیک به ۵۰۰.۰۰۰ و ۴۰۰.۰۰۰ نفر در لیسبون و پورتو برگزار شد.
شعار تظاهرکنندگان اشاره دارد (به جهنم با هر دسته سه تایی) به اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، که در پرتغال و نیز در یونان و کشورهای دیگر با ریاضت وحشیانه غالب است.
درحال حاضر نرخ بیکاری در پرتغال حدود ۱۷ درصد است.

اعتصاب دو روزه پزشکان و پرستاران ناراضی پرتغالی - ۱۱-۷-۲۰۱۲تظاهرات صدها هزارنفره ی کارگران و جوانان خشمگین، لیسابون را فرا گرفت


 


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava