سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست


اعتصاب غذا در دانشگاه تربیت مدرس ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹
اعتصاب دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در اعتراض به طرح دانشگاه مبنی بر نقدی کردن یارانه غذای دانشجویی با شعار هایی مانند «تا حذف یارانه ها اعتصاب اعتصاب»،« مشکل ما صنفیه نیروی حراست چیه؟» و «ریاست دانشگاه خجالت خجالت» وارد دومین روز خود شد.
برای دیدن این فیلم از اینترنت فایر فاکس استفاده کنید - فلاش پلیر را از اینجا دانلود کنید: دانلود

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava