سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

تیراندازی نظامیان به کارگران نفت در قزاقستان، ١٦ دسامبر ٢٠١١

عکس


عکسها و ویدئو در رابطه با سقوط دولت قرقیزستان

۷ آپریل ۲۰۱۰


برای دیدن این فیلم از اینترنت فایر فاکس استفاده کنید - فلاش پلیر را از اینجا دانلود کنید: دانلود

عکسکمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava