سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

امروز ۵ شنبه ٢٣ اردیبهشت، روز اعتصاب عمومى در شهرهاى کردستان در اعتراض به اعدام و جنايات رژيم اسلامى بود


آغاز اعتصاب عمومي در شهرهاي کردستان

 بنا به اخبار دريافتي مردم کردستان از فراحوان اعتصاب عمومي استقبال کرده و در بسياري از شهرها مردم به اين اعتصاب عمومي پيوسته اند.

طبق اخبار دريافتي در شهر کامياران ٬بوکان٬ سقز٬ مهاباد٬ بخشهاي زيادي از مريوان و سنندج اعتصاب عمومي آغاز شده است.  مغازه ها تعطيل است و بچه ها به مدرسه نرفته اند. نيروهاي سرکوبگر در اطراف منزل فرزاد کمين کرده و ميخواهند مانع تجمع مردم شوند. خانواده فرزاد کمانگر از تهران به کامياران رفته اند.

 

اطلاعیه های کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

اطلاعيه شماره ۹

مهاباد ٬ مريوان و مياندوآب يکپارچه در اعتصاب بسر ميبرند.

 

بسياري از مغازه هاي مياندوآب و روستاهاي اطراف به تعطيلي کشانده شد. در پيرانشهر بسياري از اماکن کسب و کار در اين شهر تعطيل شد. مردم مبارز اين شهر به تهديدات رژيم وقعي ننهاده اند. تمام اماکن کسب و کار در شهر مريوان تعطيل است. از جمله در پاساژها و مجتمع کردستان٬  احمد نجار٬  حمه چاوه٬  حاجي ويسي٬ زاگرس و مولوي و ميلاد شبرنگ به سمت دارسيران ٬ چهار راه بايوه ٬ بازار اوراميها بطور کلي تعطيل هستند.

 نيروهاي اماکن و امنيتي در شهرهاي کردستان در حال فيلمبرداري از مردم و مغازه هايي هستند که تعطيل شده اند. مردم را تهديد ميکنند که بايد فردا جوابگو باشيد.مردم به اين تهديدات وقعي نمي نهند.

 بازار و تمام مغازه ها در مهاباد تعطيل است. مردم حتي امروز به ادارات دولتي براي هيچ کاري مراجعه نميکنند . خيابان جام جم ٬ فلکه هژار ٬ کل بازار خريد و فروش ميدان استقلال باغ شايگان ٬ مغازه هاي چهار راه آزادي تا ميدان استقلال در مهاباد کاملاتعطيل است.

 

اطلاعيه شماره ۱۰

ديواندره کاملا تعطيل است.

 

 طبق خبر ارسالي از ديواندره اين شهر نيز بطور کامل تعطيل است. مغازه ها تعطيل است و تردد در سطح شهر بسيار کم است. مردم با روحيه بالايي اخبار اعتصاب عمومي در کردستان را براي همديگر بازگو ميکنند واينرا يک پاسخ محکم به حکومت جنايتکار اسلامي ميدانند.

 

کامياران و اخبار تکميلي از اين شهر ؛

بر اساس اخبار رسيده ٬ بعد از همه گير شدن اعتصاب عمومي نيروهاي رژيم خشمگين شده و در اقدامي وحشيانه٬ درب بعضي از پاساژها را شکسته اند. و بعضي از مغازه داران را تحت فشار گذاشته اند که مغازه هاي خود را باز کنند.

خبرنگار حزب از کامياران گزارش ميدهد که شهر کامياران در اعتصاب بسر ميبرد. تردد در خيابانها به نسبت روزهاي عادي بسيار کمتر است. نيروهاي سرکوبگر جمهوري اسلامي در شهر گشت ميزنند و نيروهاي وزارت اطلاعات و موتورسواران مردم را تهديد ميکنند که مغازه ها را باز کنند.  مغازه داران را تهديد کرده اند  که مجوز آنها را خواهند گرفت. در مدارسي که معلمين حضور دارند٬ گفته شد که بعد از ظهر اين مدارس بطور کامل تعطيل ميشود. از روزهاي گذشته به محض پخش خبر اعتصاب عمومي آموزش و پرورش و شوراي تامين شهر کامياران بارها جلسه گذاشته و معلمين را تهديد کردند که اگر مدارس را تعطيل کنند و سرکلاس نروند٬ با مشکلاتي روبر وخواهند شد. اين تهديدات اما تاثيري نداشته و مدارس نيز از بعد از ظهر کاملا و يکپارچه به اعتصاب عمومي پيوستند. خانواده فرزاد کمانگر هنوز اعلام مراسم نکرده اند و افراد فاميل و دوستان آنها به ديدار آنها ميروند.

  

اطلاعيه شماره ۱۱

درگيري با مزدوران جمهوري اسلامي در نوسود و دهگلان

علاوه بر بوکان٬ ديواندره و مهاباد و سنندج ٬ شهرهاي سقز ٬ بانه ٬ ربط ٬سردشت٬ نقده٬ و اشنويه اعتصاب عمومي پيوسته اند.

بدنبال ضرب و شتم يک مرد مسن در محله شوشمي در شهرستان نوسود ٬ درگيري گسترده اي بين مردم و مزدوران حکومتي  آغاز شد. اين درگيري و اعتراض دو ساعت ادامه داشت.

در نوسود نيز مردم به اعتصاب عمومي پيوسته و خبر حاکي است که چون ترخيص گمرگ مرزي فقط در روزهاي پنجشنبه است کسبه بازار مرزي فقط ده دقيقه اجناس را تحويل گرفته و سپس کرکره ها را در حمايت از اعتصاب عمومي پايين کشيدند. نيروهاي مزدور حکومتي  به مردم يورش برده و پس از ضرب و شتم يک پيرمرد درگيري شديدي بين مردم و مزدوران آغاز شد که هم اکنون نيز ادامه دارد. در نوسود صداي تيراندازي بگوش ميرسد و جنگ و گريز با مزدوران ادامه دارد.

دهگلان

از دهگلان نيز خبر رسيده است که تعدادي از جوانان و مردم شهر به خيابانهاي شهر ريخته  و به اعتراض خياباني روي آورده اند . مزدوران با تيراندازي قصد ايجاد رعب و وحشت دارند. درگيري در اين شهر نيز ادامه دارد. علاوه بر بوکان٬ ديواندره و مهاباد و سنندج ٬ شهرهاي سقز ٬ بانه ٬ ربط ٬سردشت٬ نقده٬ و اشنويه اعتصاب عمومي پيوسته اند.

در سنندج و سقز مزدوران حکومتي با قيچي و اره آهن بر٬ قفل مغازه ها را مي شکنند و کسبه را تحت فشار گذاشته اند تا بر سر کارهايشان برگردند. خبر حاکي است که مردم وقعي به اين رفتار جنايتکاران ننهاده و سر کار حاضر نشده اند.

 

اطلاعيه شماره ۱۲

چراغ ماشين ها در سنندج به علامت پيروزي روشن شده است

مردم به همديگر موفقيت امروز را تبريک ميگويند!

 

سنندج سرخ به هيجان آمده و اين پيروزي بزرگ را جشن ميگيرد. مردم خشمگين و منزجر از جمهوري اسلامي از اينکه متحدانه عليه اين حکومت ايستاده و تو دهني محکمي به جنايتکاران اسلامي زدند٬ بسيار خوشحال هستند. . در سطح شهر سنندج ماشينها به نشانه پيروزي چراغها را روشن کرده و به هم بوق ميزنند. تعدادي از جوانهاي شهراز ماشين ها سرخود را بيرون آورده و براي مردم دست تکان ميدهند و عليه حکومت اسلامي شعار ميدهند.

 در سنندج اخبار حاکي است که در همه دبيرستانها و دانشگاهها بحث بوده و همگي متفق القول شده اند که روز اعدام فرزاد کمانگر ۱۹ ارديبهشت ماه را روز معلم اعلام کرده و هر ساله به ياد او مراسم و برنامه هاي ويژه اجرا کنند. از صبح امروز که دانش آموزان بر سر کلاسها در سنندج حاضر نشدند٬ نيروهاي حراست به خيلي از خانواده ها زنگ زده و گفته اند اگر فرزند شما به مدرسه نيايد٬ اخراج خواهد شد وبه تعدادي از خانواده ها گفته اند حضور فرزندان شما در اين اعتصاب در نمره امتحان فرزندان شما تاثير خواهد گذاشت.  پاسخ خانواده ها اين بوده که امروز تعطيل عمومي است و اگر شما هم مدارس را تعطيل نکنيد خودمان مي آئيم و مدارس و دبيرستانها را تعطيل ميکنيم.

 

اطلاعيه شماره ۱۳

 

زنده باد اعتصاب عمومي ٬

شعاري که بر در و ديوار سنندج نقش بست!

پاوه بيجار٬ ماکو٬ جوانرود و بازرگان به اعتصاب عمومي پيوستند.

 

طبق اخباري که به دست ما رسيده است. اکنون در همه شهرهاي کردستان اعتصاب عمومي است. هم اکنون خبر ميرسد که پاوه٬ بيجار٬ ماکو٬ جوانرود٬ و بازرگان نيز به صف اعتصابها پيوسته و در حقيقت ميتوان گفت که همه شهرها و روستاها در کردستان به اين اعتصاب عمومي پيوسته اند.

درشهرهاي پاوه٬ بيجار٬ ماکو٬ جوانرود و بازرگان اکثر مغازه ها تعطيل است و مردم به همديگراين پيروزي بزرگ را تبريک ميگويند.   در ماکو و بازرگان بيش از پنجاه درصد مغازه ها تعطيل شده اند. در ديواندره اکثر مغازه ها و محل کار و فعاليت مردم تعطيل شده است. در سنندج چند نفر بازداشت شده اند. و بخش زيادي از در و ديوار شهر پر از شعار زنده باد اعتصاب عمومي و تبريک پيروزي به مردم شهرهاي کردستان شده است.

  

اطلاعيه شماره ۱۴

 

اخباري از کامياران٬ سقز٬ مريوان و سنندج

 

کامياران:

اطراف حانه فرزاد کمانگر در محاصره نيروهاي انتظامي است. اين سرکوبگران مانع حضور و ورود جوانان به خانه فرزاد کمانگر شده و مردمي که براي گراميداشت ياد اين عزيز و اعلام هبستگي و تسليت ميخواهند به آنجا بروند کنترل شده و بايد از سد نيروهاي مسلح رژيم گذر کنند.

جاده هاي اصلي ورود و خروج به کامياران شديدا نظامي شده و ماشينهاي نظامي در اين جاده ها در حال گشت هستند.

 

مريوان:

طبق اخبار رسيده بعد از ظهر امروز در محلات مختلف چندين نفر بازداشت شده اند. اخبار رسيده به ما حکايت  از بازداشت چهار نفر ميکند. اما منبع ديگر تعداد دستگير شدگان را تا ۶ نفر اعلام کرده اند.

 سقز:

طبق خبري که يکي از سايتهاي وابسته به کومله سازمان کردستان حزب کمونيست ايران منتشر کرده است امروز در شهر سقز محمد عبدي پور و جلال حسيني از فعالين كارگري شهر سقز توسط نيروهاي امنيتي رژيم بازداشت و به اداره اماكن منتقل شده اند.

اين منبع خبري مي افزايد نيروهاي انتظامي رژيم در محله "حمال آباد" سقز 5 جوان زير 15 سال را دستگير کرده اند.

سنندج:

طبق اخبار رسيده تعدادي از جوانان شهر دستگير شده اند. خبر دستگيري دو نفر آنها از جانب منابع خبري ما تاييد شده است.

 

اطلاعيه شماره ١٥

 

گزارشي از سنندج:

جوانان شهر بسوي نيروهاي انتظامي ترقه پرتاب ميکنند

 

هم اکنون که ساعت شش و نيم بعد از ظهر در سنندج است در خيابان فردوسي٬ ميدان آزادي و ششم بهمن ٬ جوانان به سوي نيروهاي انتظامي ترقه پرتاب ميکنند و نيروهاي انتظامي جرات هيچ تعرضي به مردم را ندارند. ابعاد اين حرکت چنان وسيع است که نيروهاي انتظامي موفق به دستگيري کسي در اين خيابانها نشده اند. نيروهاي انتظامي و لباس شخصي با موتور در حال جولان دادن هستند٬ اما کسي براي آنها شناسايي نشده و خبري از دستگيري نداريم. شايع بود که دو نفر را دستگير کرده اند اما ما نتوانستيم فعلا صحت و سقم آنرا در يابيم.

امروز بعد از تعطيل شدن بازار و مغازه ها نيروهاي انتظامي قفل مغازه ها را مي شکستند  و از مردم ميخواستند سر کار بروند. کرکره مغازه ها را نيروهاي انتظامي بالا کشيده و ميگفتند کار را از سر بگيريد. مغازه داران قفلهاي جديد بر درهاي حود زده و دوباره اعتصاب را ادامه ميدادند. فعلا فضا بسيار ملتهب و شادي و غرور پيروزي نيروهاي رژيم را عصبي کرده است.

 

کميته کردستان حزب کمونيست کارگری ايران

۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۹

 

پيام محمد آسنگران به مردم کردستان!

 

اعتصاب عمومي پيروزمندانه مردم کردستان 

يک اقدام تاريخي و مهم عليه حکومت اسلامي بود

 

اين پيروزي بزرگ را به مردم آزاديخواه کردستان و همه مردم ايران تبريک ميگويم

 

کارگران٬ زنان و جوانان آزاديخواه!

مردم آزاده کردستان!

 

اقدام اعتراضي شما و شرکت وسيع و همه جانبه شما در اعتصاب عمومي روز پنج شنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۹ عليه جمهوري اسلامي اقدامي تاريخي و مهم بود. شما مردم آزاديخواه با اين حرکت سياسي و سنجيده عليه قاتلان اسلامي و در گراميداشت ياد عزيزان جان باخته فرزاد کمانگر٬ شيرين علم هولي٬ علي حيدريان٬ فرهاد وکيلي و مهدي اسلاميان در تمام شهرهاي کردستان برگ پر افتخار ديگري به مبارزات خود افزوديد.

 اين حرکت شما اقدام بسيار مهمي در پيشروي مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران عليه جمهوري اسلامي بود. اين حرکتي عليه يک حکومت مذهبي٬ يک حکومت ضد انساني و جنايتکار بود. شما مردم کردستان از روز اول قدرت گيري جمهوري اسلامي به اين حکومت نه گفته ايد واين نه بزرگ را در ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۹ در ابعادي ميليوني و متحدانه تکرار کرديد. شما مردم کردستان به جمهوري اسلامي نشان داديد که اهل کوتاه آمدن و مرعوب شدن نيستنيد. به چوبه  هاي دار٬  به فقر و نابرابري وبه  بي حقوقي " نه " گفتيد و در اين راه قهرمانانه مبارزه کرده و قربانيان زيادي داده ايد.

اعتصاب عمومي گسترده شما در تمام کردستان پيام محکمي بود به سرکوبگران و به قاتلين مردم ايران. اين پيام البته معني ديگري هم داشت: راه پيشرويهاي بعدي عليه حکومت اسلامي و براي به زير کشيدن اين حکومت را نشان داد.

به اين مناسبت من از جانب کميته کردستان حزب و همه اعضا و فعالين حزب٬ بار ديگر به شما مردم آزاده کردستان درود ميفرستم.

مردم مبارز کردستان! شما با شرکت تان در اعتصاب عمومي امروز به خانواده هاي جانباختگان پيام داديد که آنها تنها نيستند. پيام داديد که ياد و راه عزيزان جان باخته را گرامي ميداريد. و اعلام کرديد که جمهوري اسلامي بايد گورش را گم کند.

مردم مبارز و آزاديخواه ايران !

مردم کردستان با اعتصاب عمومي خود٬ همبستگي مبارزاتي عميق خود را با همه مردم در ايران عليه حکومت اعدام و ترور اسلامي به نمايش گذاشتند. اين اتحاد و همبستگي را بايد محکمتر و عميقتر کرد. بايد تلاشهاي جمهوري اسلامي و جريانات قومي و مذهبي براي ايجاد تفرقه را با ادامه اين اعتراضات متحدانه و با همبستگي و اتحادمان خنثي کنيم. مردم کردستان در گراميداشت فرزاد و چهارنفر ديگر از همراهانش همزمان ياد سهرابها و ندا ها و ديگر جانباختگان راه آزادي و رهايي را گرامي داشتند. اين اتحاد را پاس بداريم و در تقويت آن بکوشيم.

اين اقدام متحدانه مردم کردستان نشان داد که نقش احزاب چپ و راديکال در پيشبرد٬ سازماندهي و هدايت مبارزات حق طلبانه مردم عليه حاکمان مستبد مهم و تعيين کننده است. نشان داد که ميتوان انقلاب در ايران را متشکل تر و متحدانه تر به پيش برد. اين حرکت نشان داد که ميتوان خواست مردم کردستان و همه مردم ايران يعني سرنگوني حکومت اسلامي و پايان دادن به حاکميت سياهي و تاريکي و تباهي با يک آلترناتيو انساني و برابري طلبانه ممکن و عملي است. اين حرکت متشکل٬ به آزاديخواهان به مردم منزجر از حکومت اسلامي و حتي به همه ناباوران به انقلاب آزاديخواهانه مردم نشان داد که ميتوان متحدانه و متشکل پيش رفت. ميتوان اعتصاب کرد و جامعه را در ابعاد ميليوني به حرکت در آورد.

  اعتصاب عمومي مردم کردستان امروز اميد به پيروزي را بالا برد. نشان داد ما ميتوانيم و بايد اين حکومت را به نيروي متشکل و متحد خودمان سرنگون کنيم. اعتصاب و اتحاد و تشکل رمز پيروزي ما بر اين دستگاه جنايت و آدمکشي است.

اين پيروزي تاريخي مردم در کردستان را به همه مردم آزاديخواه در اين منطقه و همه نقاط ايران تبريک ميگويم . اين يک حرکت پيروزي بزرگي براي همه آزاديخواهان و برابري طلبان نه تنها در کردستان که در سراسر ايران بود.

 زنده باد اتحاد مبارزاتي مردم عليه جمهوري اسلامي

زند باد آزادي و برابري

زنده باد جمهوري سوسياليستي

گرامي باد ياد عزيز فرزادکمانگر و همه جان باختگان راه آزادي و برابري 

 

محمد آسنگران دبير کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران

۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۹ برابر با ۱۳ ماه مه ۲۰۱۰
کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava