سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

ماهیت جنگ و تروریسم خبری علیه ارتش سوریه ۵-۸-۲۰۱۲

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


 

رقابت بازیگران جنگ حلب و دمشق را طولانی‌تر می‌کند - ۴-۸ - ۲۰۱۲

 


Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


انفجار دو بمب در دمشق، پایتخت سوریه بامداد روز پنجشنبه ده‌ها کشته و مجروح برجا گذاشت

۱۰ ماه مه ۲۰۱۲


Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


 


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava